Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 56, Bie−Alberga (Stora Sundby)

Vi planerar att bygga om väg 56 mellan Bie–Alberga (Stora Sundby) till mötesfri väg för ökad trafiksäkerhet, ökad framkomlighet och minskade olyckor.

Vi jobbar nu vidare med att ta fram planförslag så att förslaget kan granskas efter sommaren 2017 (slutet augusti till mitten av september enligt nuvarande tidplan). De markägare som är direkt berörda kommer att meddelas med brev. Övriga kommer att få information om granskning genom en annons i tidningen och här på vår webbsida för projektet.

Mer om det fortsätta arbetet kan du läsa i den uppdaterade planläggningsbeskrivningen, som du hittar här (pdf-fil, 206 kB, öppnas i nytt fönster).

Bie–Alberga

Vi arbetar med vägplanen för sträckan mellan Bie-Alberga (Stora Sundby). Under arbetet med vägplanen gör vi olika inventeringar i fält längs sträckan. I de fall vi behöver göra särskilda undersökningar tar vi kontakt med fastighetsägaren i förväg.

Projektet drivs ihop med sträckan Katrineholm–Bie för att få en så kostnadseffektiv planering som möjligt samt för att få ett helhelsperspektiv. Här kan du läsa mer om vad som händer gällande sträckan Katrineholm–Bie. (öppnas i nytt fönster)  

Projektet väg 56 Bie–Alberga finns med i den nationella planen för åren 2020–2025. Som det ser ut just nu finns finansiering för projektet med en byggstart tidigast 2020.

Äs

Efter arbetet med val av lokaliseringsalternativ vid Äs har Trafikverket tagit ställning till att jobba vidare med korridor nummer två. Det formella ställningstagande för korridor två går att läsa under rubriken Dokument, flik Arkiv. På kartan över aktuella lokaliseringsalternativ är korridor nummer två markerat med gult.

Vattentäktsskydd kommer att genomföras på relevanta delar av sträckan väg 56 mellan Bie och Alberga.