Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 782/218, Infart västra Trosa

Trafikverket tillsammans med Trosa kommun tar fram förslag för en förbindelse mellan Västerljungsvägen och Ådavägen. Projektet kallas nu Infart västra Trosa, tidigare projektnamn var Förbifart Trosa.

Infarten finns upptagen i den regionala planen för transportinfrastruktur i Sörmland år 2014–2025. Trosa kommun arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling av Trosa tätort och har därför valt att medfinansiera projektet med 60 procent. Ambitionen är att skapa attraktiva boendemiljöer, öka trafiksäkerheten, bidra till ett bra och kreativt företagsklimat samt en fortsatt tillväxt för kommunen som helhet. Den begränsade framkomligheten för trafik i nordvästlig riktning genom centrala Trosa och över den smala Smäckbron utgör ett hinder för dessa ambitioner och begränsar möjligheter till exploateringar i västra och södra Trosa.

Förutsatt att erforderliga politiska beslut fattas och att planerings- och projekteringsarbetet genomförs med sedvanliga handläggningstider, kan infarten tidigast börja byggas år 2018. Viktigt att veta är att vi inte gör några förberedelser i fält, till exempel i form av avverkningar, förrän vägplanen är fastställd och har vunnit laga kraft.

Mer om planläggningen och hur den går till kan du läsa i planläggningsbeskrivningen nedan under Korta fakta.