Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

gestaltning av tunnelavfart Lovö

E4 Förbifart Stockholm

Förbifart Stockholm är en ny sträckning för E4 väster om Stockholm som skapar möjligheter för fortsatt utveckling i en starkt växande region.

En ny nord-sydlig vägbindelse under Mälaren

E4 Förbifart Stockholm binder samman de norra och södra länsdelarna, avlastar Essingeleden och innerstaden och minskar sårbarheten i Stockholms trafiksystem. Restiden för hela sträckan beräknas till 15 minuter. Av vägens 21 km går drygt 18 km i tunnel. Byggtiden är cirka tio år med trafikstart 2026.

 

Inte sedan 1967, då Essingeleden invigdes, har det byggs någon nord-sydlig vägförbindelse i stockholmsregionen. En region som är och har varit i ständig tillväxt under många år. Den stora befolkningsökningen ställer höga krav på en fungerande infrastruktur för såväl privat-, yrkes- och kollektivtrafiken.

Vi är i full gång med bygget

Från och med våren 2017 är vi i full gång med bygget längs med hela sträckan från Kungens Kurva i syd till Häggvik i norr. Nya E4:an tas i drift 2026 och finansieras till 80 procent av trängselskatt på Essingeleden och Stockholms infarter, och 20 procent med statliga medel.

E4:ans nya sträckning från söder till norr

Förbifarten går till 80 procent i tunnel från Kungens Kurva i söder till Häggvik i norr med sex nya trafikplatser i ytläge. Att vägen går genom tunnel gör att belastningen på miljön minskas jämfört med en väg helt i ytläge.