Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Lovön

Förbifart Stockholm kommer gå i tunnel under Mälaren och Lovön och ansluta till väg 261, Ekerövägen med cirkulationsplatser vid Edeby och vid Tillflykten.

Etablering på Lovön

Vi har startat våra arbeten vid de båda arbetsområdena på norra och södra Lovön. Vår entreprenör Lovön Samverkan AB (LSAB) har förberett tunnelbygget bland annat genom att bygga arbetsvägar, frakta ut maskiner och material, ta bort jordmassor och frilägga berg.

Bygget just nu

Vi börjar preliminärt med förskärningarna under vecka 15. Det innebär att vi vid de båda etableringarna borrar i och tätar berget, spränger ut förskärningarna och därefter förstärker kvarvarande berg. 

Förskärningarna blir cirka 150 meter långa och går ner till cirka 15 meters djup, vilket är det djup som botten av arbetstunnlarnas början kommer vara på. Preliminärt är vi klara med förskärningarna i mitten av sommaren.

Samtidigt som vi arbetar med förskärningarna börjar vi bygga transportband för transport av bergmassor och börjar bygga de två tillfälliga hamnarna på norra och södra Lovön. 

De första sprängningarna inom förskärningarna beräknas starta vecka 17. 

Vad händer under byggtiden

Vi inleder tunnelarbetet med förskärning och börjar preliminärt med tunneldrivning av arbetstunnlarna i mitten av sommaren. De båda arbetstunnlarna kommer drivas i lutning ner till nivån för Förbifart Stockholms huvudtunnel, som på sina håll går 60 meter under marknivån. Bygget av trafikplatserna vid Edeby och Tillflykten beräknas starta under slutet av 2017.