Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Lovön

Förbifart Stockholm kommer gå i tunnel under Mälaren och Lovön och ansluta till väg 261, Ekerövägen med cirkulationsplatser vid Edeby och vid Tillflykten.

Vi arbetar vid de båda arbetsområdena på norra och södra Lovön. Tidigare har vi förberett tunnelbygget genom att bygga arbetsvägar, frakta ut maskiner och material, ta bort jordmassor, frilägga berg, borra och förstärka berget samt spränga ut förskärningar. 

Bygget just nu

Vi arbetar med tunneldrivning av arbetstunnlar vid södra och norra etableringen. Arbetstunnlarna börjar cirka 15 meter under marknivån. Tunnlarna drivs i lutning ner till nivån för Förbifartens huvudtunnel, som på sina håll kommer vara 60 meter under marknivå. 

I samband med tunneldrivningen skjuter vi salvor som kan uppfattas som en annan typ av ljud än tidigare under vårt arbete. Hur mycket detta ljud uppfattas av omgivningen beror på flera saker, bland annat hur vinden ligger och hur ljudet fortplantas över vattnet. Vartefter vi kommer längre ner i berget kommer ljudet att avta. Vi skjuter salvor vid enstaka tillfällen dagtid någon gång mellan klockan 07:00 och 22:00.

Samtidigt som vi driver arbetstunnlar slutför vi bygget av transportband för att kunna forsla lösgjort bergmaterial till vattnet. Vid vattnet pågår byggnation av tillfälliga hamnar varifrån bergmassorna ska skeppas vidare.  

Vad händer under byggtiden

Vi inleder tunnelarbetet med förskärning och börjar därefter med tunneldrivning av arbetstunnlarna för att nå nivån för huvudtunneln. Parallellt sker annat arbete inom arbetsområdena som montering av bergkrossar, montering av tillfälliga hamnar och byggnation av transportband. Byggnationer av trafikplatserna vid Edeby och Tillflykten beräknas starta under slutet av 2017.