Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Lovön

Förbifart Stockholm kommer gå i tunnel under Mälaren och Lovön och ansluta till väg 261, Ekerövägen med cirkulationsplatser vid Edeby och vid Tillflykten.

Etablering på Lovön

Vi arbetar vid de båda arbetsområdena på norra och södra Lovön. Vår entreprenör Lovön Samverkan AB (LSAB) har tidigare förberett tunnelbygget bland annat genom att bygga arbetsvägar, frakta ut maskiner och material, ta bort jordmassor och frilägga berg. Nu arbetar vi med förskärningarna och planerar för att börja driva arbetstunnlar runt månadsskiftet juni/juli.  

Bygget just nu

Vi arbetar med så kallad förskärning vid de båda arbetsområdena. Det innebär att vi borrar i och tätar berget, spränger ut förskärningarna och förstärker kvarvarande berg för att komma ner till den nivå där arbetet med arbetstunnlarna kan påbörjas.

Förskärningarna blir cirka 150 meter långa och går ner till cirka 15 meters djup, vilket är det djup som botten av arbetstunnlarnas början kommer vara på. Preliminärt är vi klara med förskärningarna runt månadsskiftet juni/juli. 

Samtidigt som vi arbetar med förskärningarna slutför vi bygget av transportband för att kunna forsla bergmassor ner till vattnet. Vid vattnet pågår byggnation av tillälliga hamnar varifrån bergmassor ska skeppas vidare norrut och annat material tas emot.  

Arbetstunnlar

Arbetet med att driva arbetstunnlar påbörjas runt månadsskiftet juni/juli vid båda arbetsområdena. I samband med det kommer vi att skjuta salvor, vilket kan medföra att man uppfattar en annan typ av ljud än tidigare. Hur mycket man kommer uppfatta ljudet beror på flera saker, bland annat hur vinden ligger. Vartefter vi kommer längre ner i berget kommer detta ljud att avta.

Preliminära datum för de första salvorna är för norra Lovön 27 juni och för södra Lovön 3 juli. 

De båda arbetstunnlarna kommer drivas i lutning ner till nivån för huvudtunneln för Förbifart Stockholm, som på sina håll kommer gå 60 meter under marknivån.

Vad händer under byggtiden

Vi inleder tunnelarbetet med förskärning och börjar preliminärt med själva tunneldrivningen av arbetstunnlar i mitten av sommaren 2017. Parallellt sker även annat arbete inom etableringsområdena som till exempel montering av bergkrossar, montering av tillfälliga hamnar och byggnation av transportband. Byggnationer av trafikplatserna vid Edeby och Tillflykten beräknas starta under slutet av 2017.