Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Samråd med Tvärförbindelse Södertörn

När Trafikverket planerar och bygger vägar och järnvägar börjar en omfattande planeringsprocess där alla har chansen att påverka.

Samråd ger chans att påverka ett väg eller järnvägsprojekt. Under arbetet samråder vi med länsstyrelsen, berörda kommuner, övriga berörda myndigheter, allmänheten samt de organisationer och enskilda som berörs.

Samrådet ska avse var vägen eller järnvägen ska ligga, hur den ska utformas och vilken miljöpåverkan den får. Under samråden diskuterar vi förslag till lösning, miljöpåverkan och påverkan på enskilda fastigheter, till exempel om det behövs bullerskydd eller landskapsanpassad utformning. Vi tar också upp hur anslutningarna till enskilda vägar kan göras.

Planläggningsprocessen leder fram till en vägplan eller järnvägsplan som ställs ut för granskning. Planen ska innehålla en samrådsredogörelse som visar vilka samråd som skett och hur vi beaktat synpunkter som inkommit. Planen innehåller även kartor, illustrationer och annan information för att förstå projektet. Under granskningen kan du också komma med synpunkter som sedan beaktas i ett granskningsutlåtande innan vi gör ett slutligt förslag.