Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikplats Bergshamra

E18, Trafikplats Bergshamra och Stocksundsbron

Trafikverket håller just nu på att ta fram ett förslag till vägplan i en Samrådshandling för att bygga om trafikplats Bergshamra och körfälten på Stocksundsbron. Arbetet är en del i översynen av väg E18 mellan Frescati och Stocksundsbron.

Vägplanens ändamål är förbättrad framkomlighet och trafiksäkerhet i Trafikplats Bergshamra samt på sträckan till Trafikplats Inverness över Stocksundbron.

Projektet genomför nu samråd med allmänheten  från den 16 maj till den 16 juni, och har även samrådsmöten i Solna den 22 maj och i Danderyd den 23 maj (se inbjudan).

Under våren 2017 kommer projektet att genomföra bullerinventeringar bland berörda fastigheter. Dessa kommer att informeras med informationsbrev två veckor innan arbetena påbörjas.

Planläggningsbeskrivning E18 Trafikplats Bergshamra
Med hjälp av planläggningsbeskrivningen får du allmän orientering om projektet med bakgrund och syfte samt en redogörelse om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas. Klicka här för Planläggningsbeskrivning E18 Trafikplats Bergshamra (pdf)

Läs mer om projektets tidplan under fördjupning nedan.