Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E18, Karlstad etapp Björkås-Skutberget, utbyggnad av väg

E18 ingår i det nationella stamvägnätet och är en viktig transportled för nationell, regional och internationell trafik. För att öka trafiksäkerheten och minska trafikbelastningen breddar vi sträckan mellan Björkås och Skutberget till en fyrfältsväg.

Vi ska bygga om E18 mellan Björkås och Skutberget till en 21,5 meters fyrfältsväg. Vi gör det för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på sträckan som idagsläget har en hög trafikbelastning med ett trafikflöde på cirka 14 000 fordon per dygn.

Vi breddar vägen för att kunna motsvara nuvarande och förväntade trafikbelastning. En bredare väg ökar dessutom säkerheten och minskar risker för köer, så att trafiken flyter smidigare. Det i sin tur bidrar till minskad miljöpåverkan. Väg E18 passerar nämligen, inom delar av sträckan, skyddsområdet för Sörmons vattentäkt. 

Läs om projektets tidplan under fördjupning.