Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Byggnation av ny omformarstation i Älvängen

Älvängen, ny omformarstation

Järnvägstrafiken kommer att öka i Göteborgsområdet i framtiden. För att stärka elförsörjningen ska Trafikverket bygga en ny omformarstation i Ale kommun. I december 2013 började vi byggnationen.

I december 2013 börjadeTrafikverket att bygga en ny omformarstation utanför Älvängen. Det gör vi för att förstärka elkraftförsörjningen till järnvägen i Göteborgsregionen och delar av Norge- Vänernbanan.

Vi kommer att bygga en helt ny byggnad, i vilken vi installerar nya omriktare som omvandlar el från det vanliga kraftnätet till järnvägens elkraftsystem.

Under byggtiden

Under byggtiden kommer byggtrafiken på vägen in till omformarstationen att öka. Arbetena kommer också att medföra den typ av buller som vanligtvis förekommer vid byggarbetsplatser. Vår plan är att främst arbeta under dagtid, men arbete på kvällstid kan förekomma.

Välkommen att kontakta oss

Om du har frågor rörande våra arbeten är du välkommen att kontakta projektledare Christina Johansson. Se kontaktuppgifter under Kontaktfliken.