Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

en motorväg

E20, Göteborg–Örebro byggs ut för ökad framkomlighet och trafiksäkerhet

Arbetet med att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten på E20 fortgår. Planerade åtgärder som finns med i den nationella planen för transportsystemet är motorväg och mötesseparerad väg med mitträcke.

Regeringen har i den nationella planen för transportsystemet 2014-2025 inrymt en satsning på E20 genom Västra Götaland med fem nya etapper utöver redan tidigare beslutade utbyggnader. Satsningen har möjliggjorts genom att flera lokala och regionala intressenter inom och utanför Västra Götaland - kommuner, kommunalförbund, regioner, handelskammare och banker - beslutat medverka till finansieringen.

Det betyder att hela E20 genom Västra Götaland kommer att vara mötesseparerad till år 2025. Regeringens beslut innebär också att hela E20 genom Västra Götaland på sikt ska byggas ut till 2+2-väg.

De fem nya etapper som tillkom genom ovan nämnda medfinansiering är Förbi-Vårgårda, Vårgårda-Vara, Förbi Skara, Götene-Mariestad och Förbi Mariestad. Tidigare beslutade etapper är Tollered-Ingared, Genomfart Alingsås, Kristineholm-Bälinge, Bälinge-Vårgårda och Förbi Hova.

Nio etapper byggs ut under planperioden

Följande nio etapper byggs ut till mötesseparering under planperioden. (Du kan läsa mer om varje etapp genom att klicka på länken för varje projekt):

Tollered-Ingared: Ombyggnad till motorväg i befintlig sträckning, 4 km. Planerad byggstart: 2016. Kostnad: 140 Mkr.

Kristineholm-Bälinge: Ombyggnad till motorväg i befintlig sträckning, 3 km. Byggstart skedde i augusti 2015. Kostnad: 245 Mkr.

Bälinge-Vårgårda: Nybyggnad av motorväg, cirka 15 km. Planerad byggstart: 2018. Kostnad: 880 Mkr.

Förbi Vårgårda: 4 km landsväg blir mötesseparerad. Planerad byggnation: 2020-2022. Kostnad: 240 Mkr.

Vårgårda-Vara, delen Vårgårda-Ribbingsberg: 7 km landsväg blir mötesseparerad 2+2-väg. Planerad byggnation: 2020-2023. Kostnad: 450 Mkr.

Vårgårda-Vara, delen Ribbingsberg-Vara: 19 km landsväg blir mötesseparerad, varav 9 km 2+2-väg. Planerad byggnation: 2020-2023. Kostnad: 440 Mkr.

Förbi Skara: 8 km landsväg blir mötesseparerad,varav 3 km 2+2-väg. Planerad byggnation: 2019-2021. Kostnad: 255 Mkr.

Götene-Mariestad: 20 km landsväg blir mötesseparerad 2+2-väg. Planerad byggnation: 2022-2025. Kostnad: 1 150 Mkr.

Förbi Mariestad: 17 km landsväg blir mötesseparerad 2+2-väg. Planerad byggnation: 2019-2022. Kostnad: 1 400 Mkr.

Förbi Hova: Ny-/ombyggnad till mittseparerad landsväg, 10 km. Planerad byggstart: 2016. Kostnad 440 Mkr.

Utöver dessa finns etappen Genomfart Alingsås som varit i vänteläge i avvaktan på ny lösning och finansiering. Här finns i dagsläget inga uppgifter om byggstart.