Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Marieholmsförbindelsen

E45, Slakthusmotet

Vi tar fram ett förslag på hur ett nytt Slakthusmot ska utformas. Hänsyn tas till hur behoven förändras genom den nya Marieholmstunneln och förändringarna i stadsplaneringen kring Gamlestaden.

Den nuvarande utformningen av Slakthusmotet är inte optimal för att trafikanterna ska kunna utnyttja närliggande trafikplatser och förbindelser på ett bra sätt. Ombyggnaden förväntas ge ett förbättrat trafikflöde runt Slakthusmotet och Marieholmsförbindelsen med bra anslutningar mot Slakthusområdet, Marieholmstunneln och Gamlestaden.

Behovet av det nya Slakthusmotet förstärks också genom kommunens planerade exploatering av Gamlestadens torg. Motet behöver även fungera flödesmässigt tillfredsställande för stadsutvecklingen i Gamlestaden. En viktig åtgärd med Slakthusmotets koppling till Marieholmsförbindelsen är att genomfartstrafik inte ska behöva ledas genom Gamlestaden.

Under 2015 påbörjades en vägplan, med status samrådshandling. Ett informationsmöte hölls under mars 2016. Just nu pågår framtagande av vägplan med status granskningshandling, som sedan ska kungöras för granskning under 2017. Under 2017/2018 planeras vägplanen att lämnas in för fastställelse och byggnation påbörjas under 2018/2019.