Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kallebäcksmotet

Kallebäcksmotet, väg 40–E6 syd, direktförbindelser

För att avlasta St. Sigfridsgatan från regional och nationell trafik planerar Trafikverket för direktförbindelser mellan E6 syd och väg 40 i Kallebäcksmotet.

Kallebäcksmotet är en trafikplats som förbinder de nationella stråken väg 40 och E6 med varandra. I dagsläget förbinds dessa vägar via Sankt Sigfridsgatan som inte är dimensionerad för dagens trafikmängder. Kallebäcksmotet är idag hårt belastat, tidvis med långa köer som leder till höga bullernivåer och ökade utsläpp i närområdet.

Tidigare utredningar

Tidigare (under 1990-talet) utreddes Lackarebäckslänken för att koppla trafiken mellan E6 syd och väg 40, men en sådan länk har aldrig blivit utförd, främst på grund av känsliga naturmiljöer i närområdet.

Under 2011-2012 togs en trafikstudie över Kallebäcksmotet fram. Denna visar att motet är överbelastat både förmiddag och eftermiddag. I trafikstudien studerades även ett antal möjliga trafiklösningar, inklusive direktramper i bägge riktningar mellan E6 syd och väg 40.

Under 2012 genomfördes en förstudie, baserad på den trafikstudie som gjorts tidigare. Syftet var att inventera och klarlägga förutsättningarna för direktramper mellan väg 40 och E6 i Göteborg. Avsikten var att i ett senare skede, då finansieringsfrågan hanterats, gå vidare och beställa arbetsplan/vägplan samt byggnation.

Fortsatt arbete

Just nu pågår förberedelser för upphandling av vägplan för direktförbindelse mellan väg 40 och E6 i Kallebäckmotet. Vidare projektering planeras att påbörjas under 2017.

Bilden är ett montage och visar en skiss över hur direktramper mellan väg 40 och E6 skulle kunna utformas.