Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 905, Skäret, Hamburgsund

Väg 905, Skäret, Hamburgsund

Vi har tagit fram en vägplan för ombyggnad av väg 905, Skäret, Hamburgsund. Syftet är att öka säkerheten för oskyddade trafikanter. Projektet byggs och finansieras av Tanums kommun.

Projektet är avslutat och kommer att tas bort från Trafikverkets webbplats den 6 juli 2017.

Projektet omfattar ombyggnad av väg 905 på en sträcka av cirka 330 meter. Ombyggnaden innefattar höjning av vägen, anläggande av trottoar samt en bro över ny kanal. Avsikten med projektet är att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och att förbättra vägstandarden på väg 905, samt att skapa en förbindelse för båttrafik mellan sundet och viken.

Tanums kommun exploatör har påbörjat sina arbeten i anslutning till väg 905.