Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bro över Spångån

Väg 1564, Humlered, bron över Spångån

Trafikverket planerar att förbättra bron över Spångån vid Humlered på väg 1564. Målet är att förbättra framkomligheten samt säkerställa brons bärighet på längre sikt.

Projektet är avslutat och kommer att tas bort från Trafikverkets webbplats den 12 april 2017.

Bakgrund

Projektet gäller bron över Spångån norr om Humlered, som behöver åtgärdas. Ån svämmar över varje år, vilket sliter på bron. Vägen har dålig linjeföringsstandard i anslutning till bron, och bron är smal. Åtgärden syftar till att trygga framkomligheten på vägen och att förbättra trafiksäkerheten.

I samband med projektet kommer vi även att förstärka bron, någonting som inom vägteknik kallas för bärighet. Bärigheten beror på vilken bruttovikt som kan accepteras för att vägen eller bron ska vara hållfast och säker. Det svenska vägnätet är juridiskt sett indelat i tre bärighetsklasser: BK1, BK2 och BK3. Vi vill med projektet säkerställa att bron även i fortsättningen har högsta bärighet, bärighetsklass BK1.

En förstudie beslutshandling är upprättad där Trafikverket har beslutat att arbetet ska drivas vidare genom att en arbetsplan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas för en ny bro i ett nytt läge. Se vidare i förstudiens beslutshandling som beskriver var det är föreslaget att den nya bron ska anläggas. Ni kan ladda ned förstudiens beslutshandling under Dokument.