Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild på cyklist.

Väg 1759, gång- och cykelväg, Skolvägen-Örelidsvägen

Trafikverket planerar för en gång- och cykelväg längs väg 1759, Gesebolsvägen, på sträckan Skolvägen-Örelidsvägen i Bollebygds kommun.

Gesebolsvägen förbinder villaområdet i norra delen av Olsfors med skola, kollektivtrafik och idrottsanläggningar i den södra delen. Längs delar av vägen finns i dag en 1,5 meter bred gångbana. Arbetet med vägplanen påbörjades hösten 2012. 

Syftet med vägen är att höja trafiksäkerheten och framkomligheten för oskyddade trafikanter.Vi hoppas även att trygga gång- och cykelvägar kan leda till att fler väljer att ta sig fram på ett mer miljövänligt sätt än med bil.