Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 2012, gång- och cykelväg, delen Sjuntorp-Myrtuvan

Väg 2012, gång- och cykelväg på delen Sjuntorp-Glösemosse

Trafikverket bygger ny gång- och cykelväg längs väg 2012 mellan Sjuntorp och korsningen väg 2012/2005 mot Velanda.

Väg 2012 mellan E45 (söder om Trollhättan) och Sjuntorp är en viktig trafiklänk. För att vägen ska bli mer trafiksäker ska en 2,5 meter bred gång- och cykelväg byggas. Då skapas en sammanhållen länk mellan Sjuntorp och Trollhättans tätort som innebär ett cykelstråk med goda möjligheter till skol- och arbetspendling. Med en säker separat gång- och cykelväg hoppas vi även att fler ska välja ett mer miljövänligt transportsätt än bilen.