Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

bild på väg

Väg 26, Otterbäcken, korsningsåtgärd

Trafikverket bygger om korsningen mellan väg 26 och väg 200/3005 i Otterbäcken, Gullspångs kommun.

Väg 26 bildar tillsammans med de anslutande vägarna 200 och 3005 en fyrvägskorsning vid norra infarten till Otterbäcken. Korsningen saknar vänstersvängfält på väg 26 och har brister i såväl framkomlighet som trafiksäkerhet. Väg 200 närmast korsningen har en brant stigning, som gör det svår för i synnerhet tunga fordon att såväl stanna som accelerera. Korsningen mellan väg 3005 och Industrivägen ligger dessutom för nära väg 26, med problem för både framkomlighet och trafiksäkerhet.

Planerade åtgärder

  • Två nya vänstersvängfält ska byggas på väg 26, ett i vardera riktning
  • Väg 200 ersätts av en helt ny väg, 800 meter i ny sträckning (se översiktskarta)
  • Ny säkrare korsning mellan väg 3005 och Industrivägen

Målet är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på väg 26 där trafikmängden ska bli oförändrad eller öka utan att bullernivån ska bli högre.