Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild på cyklister.

Väg 42, gång- och cykelväg mellan Skogsrydsvägen–Klintvägen, Frufällan

Trafikverket planerar i samarbete med Borås stad att bygga gång- och cykelväg längs väg 42, Skogsrydsvägen-Klintvägen. Syftet är att öka trafiksäkerheten för gående och cyklister.

De oskyddade trafikanterna hänvisas idag till att cykla och gå i bostadsområdenas blandtrafik, vilket skapar begränsningar för de boende. Inte minst hindrar det barn och ungdomar från att på ett trafiksäkert och enkelt sätt cykla till skolan.

Genom att komplettera sträckan med gång- och cykelbana binds gång- och cykelbanan norr om Klintvägen ihop med gång- och cykelnätet i de mer centrala delarna av Borås.