Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

cirkulationsplats

Väg 46, Ållebergs center, ny cirkulationsplats

I samarbete med Trafikverket planerar Falköpings kommun en ny cirkulationsplats på väg 46 vid Ållebergs center.

Falköpings kommun har upprättat en detaljplan för ett handelsområde söder om riksväg 46/47 i anslutning till Ulricehamnsrondellen. Handelsområdet består av två delområden, ett på var sida om riksväg 46. Enligt detaljplanen föreslås en cirkulationsplats, även kallad rondell, cirka 100 meter sydöst om befintlig cirkulationsplats på väg 46. Mellan den nya och den befintliga cirkulationsplatsen planeras två busshållplatser med väderskydd på var sida av vägen. Från den nya cirkulationsplatsen ansluts lokalgatorna till de båda handelsområdena.

Genom att anta detaljplanen har Falköpings kommun lagt fast tillåten markanvändning. I detaljplanen genomfördes även en miljökonsekvensbeskrivning för hela planområdet. Vägplanen för cirkulationsplatsen har vunnit laga kraft. Produktion kommer troligtvis ske under 2017.