Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 49 mellan Axvall och Varnhem.

Väg 49, Axvall–Varnhem, mötesfri landsväg

Väg 49 Axvall–Varnhem finns med i "Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2014–2025". Utbyggnaden till mötesfri landsväg planeras ske 2018–2021.

Trafikverket planerar att bygga ut väg 49 mellan Axvall och Varnhem till landsväg. Syftet med vägutbyggnaden är i första hand att förbättra framkomligheten, trafiksäkerheten och vägstandarden, men även att förbättra miljöförhållandena utmed vägen. Standarden för den nya vägen blir mötesfri landsväg. En ny trafikplats byggs vid vid Varnhem och flera utfarter och vägar kommer att dras in vid ombyggnaden.

Längs sträckan finns områden med stora miljövärden bland annat för naturmiljö, kulturmiljö och friluftsliv. Vid Axvalla Hed och vid Tåsjön finns Natura 2000-områden, alltså speciellt skyddade naturområden. Vägen kommer därför att anpassas till olika miljöintressen.

Arbetsplan för utbyggnad ställdes ut för synpunkter under hösten 2008 men ska uppdateras till vägplan. Arbetet med vägplan påbörjades under första delen av 2016. En av de stora skillnaderna är vägens bredd för 2+2-delen som kommer att minskas från 21,5 till 16,5 meter.

För att veta mer om projektets tidplan, gå vidare till Fördjupning.