Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild på bro och vatten.

Väg 720, Mossholmens Marina

Vi höjer trafiksäkerheten vid korsningen mellan väg 720 och infarten till marinan.

Tjörns kommun har upprättat en detaljplan för att bygga bostäder på Mossholmens Marina, Bleket. I och med ökad vägtrafik bygger vi ett vänstersvängfält för trafik från Klädesholmen. I samband med byggnationen av korsningen kommer vi även att tillgänglighetsanpassa busshållplatser och bredda gångbanan till att bli en gång- och cykelväg. Dessutom ska vi se över övergången från Mossholmens marina till den södra busshållplatsen för att göra den säker.