Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

landskap

Väg 734,  Halsvägen, ny anslutning

För att förbättra trafiksäkerheten har Trafikverket byggt en ny anslutning mellan väg 734 och Halsvägen.

Projektet är avslutat och kommer att tas bort 21 april 2017.

Delar av Halse nabb vid Svanesund på Orust har planlagts för utbyggnad av ett femtiotal bostäder. Halsvägens anslutning till väg 734 ansågs tidigare ha låg trafiksäkerhet på grund av dåliga siktförhållanden. Den kommande ökningen av antalet boende längs Halsvägen har medfört krav på förbättrad trafiksäkerhet vid väganslutningen.

För att förbättra sikten har nu anslutningspunkten mellan väg 734 och Halsvägen flyttas cirka 80 meter mot Ängås/Svanesund. Halsvägen har fått en ny sträckning över åkermark på en sträcka av cirka 200 meter. Vidare har busshållplatsen för trafikering i riktning mot Ängås/Svanesund flyttats och en bussficka har byggts på den nordöstra sidan av den nya anslutningen.

Genomförandet finansierades av exploatören på Halse nabb.