Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Skylt för vägarbete/byggskylt om förberedande arbeten Västlänken. Foto: Ove Nordström

Pågående arbeten inför Västlänkens bygge

Inför Västlänkens byggstart 2018 ska vi genomföra vissa förberedande arbeten. Vi gör även undersökningar och mätningar för att få bästa möjliga underlag inför bygget. Här uppdaterar vi löpande information om vilka arbeten som pågår just nu.

Vid frågor kontakta Trafikverkets kundtjänst via trafikverket@trafikverket.se eller 0771-921 921.

Ledningsomläggningar Haga Kyrkogata-Haga Kyrkoplan. Etapp ett med ledningsomläggningar startar den 19 juni och beräknas pågå till mitten av juli. Arbetet innebär att Haga Kyrkogata är avstängd från Storgatan och fram till Bellmansgatan, se karta. Cirka 25 parkeringsplatser längs med Haga Kyrkogata påverkas och kommer att vara avstängda under cirka tre veckors tid. Gående och cyklister kommer att ledas förbi arbetsområdet. Störningar i form av buller kommer att förekomma. Följ skyltning på plats.


Ledningsomläggningar och flytt av spårvagnsspår Östra Hamngatan. I början av juni påbörjar vi etapp två av förberedande arbeten på Östra Hamngatan. Etapp två beräknas att pågå till mitten av september. Gående och cyklister hänvisas till västra och östra sidan av Östra Hamngatan. Under arbetsperioden kommer biltrafiken att ledas om, se karta. Följ skyltning på plats. Störningar i form av buller kommer att förekomma.


Ledningsomläggningar Norra Sjöfarten. Vi kommer påbörja nästa etapp av arbetet med ledningsomläggningar den 21 februari. Arbetet beräknas vara färdigt i augusti och arbetsområdet sträcker sig fram till Christina Nilssons gata. Under arbetet kommer ett körfält för biltrafiken att vara öppet på Norra Sjöfarten. Vissa störningar i form av buller och vibrationer kan förekomma under tiden vi arbetar. Gång- och cykelvägen kommer att ledas om, se karta. Följ skyltning på plats.


Ombyggnad av postterminalen Kruthusgatan. Arbetet beräknas pågå fram till och med sommaren 2018 och medför inga väsentliga störningar. Från och med den 1 september 2016 är parkeringsplatserna inom arbetsområdet avstängda, se karta


Markundersökningar och installation av grundvattenrör. Undersökningarna innebär bland annat att vi tittar på jorddjupet och tar jordprover för att ta reda på markens egenskaper. Oftast används en bandgående borrvagn som trycker eller borrar ner stänger i marken och arbetet medför visst buller. Grundvattenrören installeras för att vi ska kunna mäta och kontrollera grundvattennivån. Installationen utförs antingen med borrigg eller handdriven utrustning.

Arbetet tar oftast en halv till en arbetsdag och vi förflyttar oss från plats till plats på utspridda platser i Göteborg allt eftersom vi blir klara. De fastighetsägare och boende som berörs informeras om detta innan arbetet påbörjas.


Mätningar av rörelser i markytan. Vi placerar sättningsdubb på byggnader som vi fysiskt mäter av med jämna mellanrum. Som kompletterande metod använder vi oss även av satelliter och radarteknik för att övervaka och hålla koll på rörelser i marken.