Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 587, Jordfallsbron, underhåll

När underhållsarbetena utförs stängs ett körfält av fyra av. Ett av de tre öppna körfälten används reversibelt, dvs är öppet i riktningen med mest trafik. Det kan vara en tidsvinst att köra Angeredsbron, särskilt under eftermiddagstrafik.

På brons sydöstra sida, nedströms, ska kantbalk, räcke och belysningsstolpar bytas ut. Dessa arbeten beräknas starta i april och pågå till och med augusti 2017.

Ett körfält kommer under denna tid att användas reversibelt, så att riktningen med mest trafik får två körfält. Under vissa perioder kommer nattarbete att förekomma. Då kommer endast två körfält att användas, ett i vardera riktning.

Viss trafikpåverkan kan ändå uppstå, så att trafiken flyter långsammare, särskilt vid broöppning. Välj därför alternativ väg när det är möjligt. Under morgonrusningen är det mest trafik från Bohus mot Hisingen och på eftermiddagen tvärtom. Att istället köra via Angeredsbron tar inte mycket längre tid och kan löna sig under rusningstrafik.

Cyklister bör leda sina cyklar eftersom det blir begränsad framkomlighet på gång- och cykelbanan som behöver smalnas av under bygget.

INFORMATIONSMÖTE: Kungälvs kommun höll informationsmöte den 23 mars och kommer att hålla nya möten kontinuerligt. Representanter från Trafikverket är med och besvarar frågor. Se mötet filmat och få mer information: www.kungalv.se/trafikinfo