Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 587, Jordfallsbron, underhåll

Reparationsarbeten pågår i sommar. Ett körfält är avstängt men trafiken kör i båda riktningarna om än långsammare under rusningstrafik. Cykelbanan har smalnats av så led cykeln över! För de som kan rekommenderar vi att köra Angeredsbron.

Under sommaren ska kantbalk, räcke och belysningsstolpar bytas ut på brons sydöstra sida. Arbetena pågår till och med augusti. Gång- och cykelbanan är smalare under sommaren för att ge plats åt arbetena. Cykeltrafikanter bör leda cyklarna. 

Ett av brons fyra körfält stängs under tiden som arbetena pågår. Hastigheten är sänkt till 50 km/tim. Två körfält kommer att hållas öppna i den riktning som har mest trafik. Trafiken flyter långsammare. Morgon och särskilt eftermiddag tjänar trafikanter på att ta Angeredsbron.

När nattarbeten förekommer kommer ett körfält i vardera riktningen att stängas.

INFORMATIONSMÖTEN: Kungälvs kommun höll informationsmöte den 23 mars och kommer att hålla nya möten kontinuerligt. Representanter från Trafikverket är med och besvarar frågor. Se mötet filmat och få mer information: www.kungalv.se/trafikinfo