Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Lastbil intill körsbärsträd

E6.20, Hisingsleden och Halvors länk

På Hisingsleden är olika projekt under projektering på sträckan Vädermotet-Björlandavägen och Björlandavägen-Tuvevägen. Målet är att förbättra för den stora mängd gods- och persontrafik som kör här.

Hisingsleden som sträcker sig mellan Vädermotet och Klareberg är en väg av riksintresse och en viktig länk för godstransporter till och från Göteborgs Hamn och de stora industrierna på västra Hisingen som exempelvis Volvo.

Längs den aktuella sträckan på Hisingsleden är olika projekt under projektering. Dels pågår projektering för sträckan Vädermotet-Björlandamotet där leden ska breddas till två körfält i vardera riktningen samt planskilda trafikplatser och en tvärförbindelse till väg 155, Halvors länk. Dels tar vi nu fram två vägplaner för åtgärder på sträckan Björlandavägen-Tuvevägen. Ena vägplanen handlar om att bygga om korsningarna till planskilda trafikplatser vid Holmvägen och Tuvevägen och den andra handlar om att bygga en gång- och cykelbana längs hela sträckan Björlandavägen-Tuvevägen.  

Främsta syftet med de åtgärder som planeras och projekteras längs Hisingsleden är dels att förbättra tillgängligheten och framkomligheten till de stora målpunkterna i dess närhet, Göteborgs Hamn och Volvo. Dessa verksamheter har stora behov av god framkomlighet och tillförlitlighet i godstransportflödet.

Läs mer om respektive delprojekt via länkarna till höger.