Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 928, Hedekas-Gesäter, riskreducerande åtgärder

Trafikverket planerar att genomföra riskreducerande åtgärder på väg 928 mellan Hedekas-Gesäter för att säkerställa stabiliteten med hänseende till skred.

Sträckan mellan Hedekas-Gesäter omfattar sex identifierade platser förknippad med risk för skred, där vägen korsar höga raviner med små bäckar. Vägkroppens överkant ligger på sina håll 10 meter högre än bäckarnas bottennivå. På grund av risk för dåliga jordförhållanden krävs bland annat att geotekniska undersökningar utförs, stabilitetsförhållanden utreds samt lämpliga stabilitetshöjandeåtgärder i erforderlig omfattning utförs. Målet är för att förhindra skred, skydda trafikanterna samt minska behoven av löpnade underhåll på sträckan.