Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 183, Ljung–Södra Björke, förslag om indragning av del av väg

Trafikverket föreslår att två överblivna vägavsnitt vid uträtning av två kurvor på väg 183 i Herrljunga kommun dras in från allmänt underhåll.

Trafikverket Region Väst föreslår att de överblivna vägavsnitten vid uträtning av två kurvor på väg 183 dras in från allmänt underhåll. De delar som föreslås dras in är det som blir över när kurvorna rätats ut. Väg 183 skall i uppdragsnummer 150055 räta kurvor, bredda och förstärka vägkant på del av väg för att höja trafiksäkerheten på vägen.

Vägen ligger utanför detaljplanelagt område, därför föreslår Trafikverket Region Väst att aktuella vägavsnitt vid en indragning lämnas åter till fastighetsägaren.

Fakta om väg 183

Vägbredden är cirka 6,5 meter. Hastigheten är 70 km/tim. Vägen ansluter till väg 1933 i norr och till väg 42/1801 i söder. Årsdygnsmedeltrafiken mättes år 1980 och var då 739 fordon varav 78 lastbilar.

Den nu aktuella delen av vägen ligger ej inom detaljplanelagt område. De som bor eller har verksamheter utmed sträckan påverkas ej negativt i förlängningen.