Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Landsväg och röd stuga.

Väg 202, Mostugan, ny gång- och cykelväg, och Haboskogen, skydd av vattentäkt

Vi bygger en ny gång- och cykelväg för att förbättra säkerheten och tillgängligheten på väg 202. I projektet ingår även åtgärder för att skydda vattentillgångar från miljöfarliga ämnen.

Planerade åtgärder:

Vad: Vi bygger ihop gång- och cykelvägen på väg 202 med korsningen i Mostugan. Korsningen rensas från sly och buskage.
Varför: För att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten.

Vad: Vi bygger diken och ett vägräcke på södra sidan av vägen, samt röjer bort träd och sly på sidan av vägen.
Varför: Skydda vattentillgången (vattentäkt) genom att minska risken för utsläpp av bränslen och andra miljöfarliga ämnen från framförallt vägtrafiken. En positiv bieffekt av projektet är att även säkerheten och framkomligheten förbättras på vägen.