Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Karta över området.

Väg 24595 Horsared – Ålleskogen, förslag om att inte förändra väghållningen

Trafikverket Region Väst föreslår att aktuell del av den enskilda vägen 24595 Horsared-Ålleskogen inte tas in till allmänt underhåll.

Detta innebär att staten inte skall ansvara för underhållet utan att den fortsätter att skötas av vägsamfälligheten.

Vägdelen har ingen övergripande karaktär i vägsystemet och behövs därför inte för det allmänna.

Fakta om enskild väg 24595

Vägdelen är cirka 700 meter lång och har slitlager av grus. Den går från väg 1791 i söder och till enskild väg ingående i Ornunga-Vesena Vägsamfällighet i norr. Denna ansluter i sin tur till väg 1765. Vägdelen har en lokalt alstrad trafik. Det finns andra statliga vägar med övergripande karaktär för allmän samfärdsel samt med allmänt underhåll i närområdet. Vägnätet behöver ej heller vara tätare i området

Vägen ligger inte inom detaljplanelagt område.