Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 2578, Stenhammarsvägen, ombyggnad korsning

Trafikverket bygger om korsningen på väg 2578, Läckövägen mellan Örslösarondellen-Tolsjö för bättre framkomlighet och trafiksäkerhet

Vi bygger ett nytt vänstersvängkörfält för att förbättra befintliga korsning. För att förbättra trafikflödet från Stenhammarsvägen ut på Läckövägen ökar vi siktförhållandena norr om korsningen. Det görs genom att ta bort sly och skog vid vägen, samt att flytta fram stopplinjen.

Bakgrund

Under 2013 genomförde Trafikverket tillsammans med Lidköpings kommun en åtgärdsvalsstudie för väg 2578, Örslösarondellen-Tolsjö. Studien visade ett antal arbeten som behövde göras för att kunna stänga anslutningen från Gamla Läckövägen och även höja trafiksäkerheten på sträckan.

Lidköping kommun arbetar för att fortsätta exploatera och bevilja bygglov för allmänheten. Vägen är även viktigt när det kommer till att behålla en bra framkomlighet för turister som ska ut mot Kållandsö (Läckö slott och Spiken). Projektet har som mål att kunna öka säkerheten på vägen för alla trafikanter.  

I samband med att detaljplanen för ett nytt bostadsområde togs fram, beviljades Trafikverket att anslutningen från Gamla Läckövägen till Läckövägen skulle stängas. Beslutet överklagades av bland annat Lidköpings kommun och hamnade slutligen i Regeringsrätten.

Mer om detta beslut kan du läsa i dokumenten här.