Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 2578, Stenhammarsvägen, ombyggnad korsning

Trafikverket bygger om korsningen på väg 2578, Läckövägen mellan Örslösarondellen-Tolsjö för bättre framkomlighet och trafiksäkerhet

Vi kommer att bygga ett nytt vänstersvängkörfält för att förbättra den befintliga korsningen, som idag har flera utfarter från bostadsområdena på östra sidan Läckövägen. Avsikten är att höja trafiksäkerheten i korsningen Läckövägen-Stenhammarsvägen där ett beslut har fattats att stänga anslutningen till Gamla Läckövägen.

Läs mer om projektet under fördjupning.