Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

översiktskarta

Väg 44, reparation av Uddevallatunnlarna

Årets etapp av arbetena i Uddevallatunnlarna startar 9 mars då tunnel 1 och 2 stängs. Arbetena beräknas pågå till november 2017. Under en period ska mätningar på Uddevallabron genomföras och trafiken påverkas även där.

Ökade trafikmängder på väg 44 gör att Uddevallatunnlarna behöver uppgraderas på olika sätt, bland annat krävs en tvärtunnel för säkrare utrymning.

Tidplan

2017

 • Arbeten, bland annat med utbyte av uttjänt inklädnad och belysning, utförs i tunnel 1 och 2. Dessa kommer att vara stängda i olika etapper och trafiken dubbelriktas i tunnel 3 och 4.
  Tunnlarna är avstängda från 9 mars – november 2017.
 • Observera att Brunegårdsvägen endast är till för kollektivtrafiken!

Mätningsarbete på Uddevallabron

Mätningarna ingår i de regelbundna inspektioner som görs på denna typ av broar.

 • Måndag 29 maj – fredag 2 juni: Östra sidan är avstängd. Trafiken dubbelriktas på västra sidan.
 • Fredag 2 juni kl 20.00 – lördag 3 juni kl 09.00: Bron är stängd för all trafik.
 • Lördag 3 juni kl 20.00 – söndag 4 juni kl 09.00: Bron är stängd för all trafik.
 • Söndag 4 juni – torsdag 8 juni: Västra sidan är avstängd. Trafiken dubbelriktas på östra sidan. 

2018 - 2019

 • Under tre månader kommer installations- och VA-arbeten genomföras i samtliga tunnlar. Tunnlarna kommer att vara stängda i olika etapper.
 • Beläggningsarbete på rv 44, anpassas i tid till övriga arbeten.
 • Under åtta månader ska en bro för gång- och cykeltrafik vid Herrestads skola bytas ut. 
 • Arbetena i tunnlarna utförs på tider då risk för isbildning på Uddevallabron är liten.

Tidigare arbeten

 • Under 2015 och 2016 byggdes Frölandsrondellen om för bättre trafikflöde, Kurverödsleden fick en förbättrad påfart till väg 44 och rörbroarna Fröland och Kärraån byttes ut.
 • Arbetena i tunnel 3 och tvärtunneln färdigställdes.

 

Tunnel tre (bild) är klar med bland annat ny inklädnad och beläggning