Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild på cyklist.

Väg 604, Tega–Staby, gång- och cykelväg

Trafikverket planerar för att bygga ny gång- och cykelväg utmed väg 604, sträckan Tega–Staby.

En gång- och cykelväg efter väg 604 finns med i Kungälvs kommuns prioriteringslista för gång- och cykelvägar. Avsikten är att förbättra framkomligheten och säkerheten för gång- och cykeltrafikanter, då sträckan har smala vägområden med hög trafikhastighet. Det finns i dag inga cykelbanor, vilket skapar problem med att gå och cykla längs med väg 604 mellan Tega och Staby.

Att bygga fler trygga gång- och cykelvägar kan också leda till att fler väljer att ta sig fram på ett mer miljövänligt sätt, än med bil.

Projektet finansieras av Kungälvs kommun.