Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 761, Orust, förslag om indragning av allmän väg

Trafikverket föreslår att väg 761 till Långelanda kyrka dras in från allmänt underhåll.

Vägen är indragen och överlämnad. Sidan tas bort 28 april.

Trafikverket föreslår att väg 761 till Långelanda kyrka dras in från allmänt underhåll. Vägen ligger utanför detaljplanelagt område, därför föreslår Trafikverket att väg 761 vid en indragning övergår till förvaltning via en väg samfällighet.

Lantmäteriförrättning är sökt och kommer att startas upp så snart tilldelning av förrättningslantmätare skett. Trafikverket kommer även att lämna bidrag för byggande av ny enskild vägdel bortom kyrkan för att förhindra skakningar i kyrkan samt att öka säkerheten för de som arbetar och besöker kyrkan och dess omgivningar.

Vägen leder inte till någon allmän inrättning och behövs därför inte för det allmänna. 

Fakta om väg 761

  • Vägdelen är ca 500 meter lång och ca 4 meter bred.
  • Hastigheten är 70 km/h.
  • Vägen ansluter till väg 770 och har en lokalt alstrad trafik.
  • Det är ingen genomfartsled och ej heller en övergripande väg i vägsystemet.
  • Årsdygnsmedeltrafiken mättes år 2008 och var då 201 fordon varav 7 lastbilar.
  • Vägen ligger ej inom detaljplanelagt område.