Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 821, Lysekils kommun, förslag om indragning av väg

Förslag om indragning av del av väg 821 vid Bro Prästgård, Lysekils kommun.

Trafikverket Region Väst föreslår att del av väg 821 dras in från allmänt underhåll. Den del av väg 821 som föreslås dras in är de sista ca 200 m av vägen till Bro Prästgård. Vägen ligger utanför detaljplanelagt område, därför föreslår Trafikverket Region Väst att aktuell del av väg 821 vid en indragning övergår till förvaltning via en befintlig eller ny väg samfällighet.

Vägdelen leder inte till någon allmän inrättning och behövs därför inte för det allmänna. Vägdelen har ej heller en övergripande karaktär, staten väghåller de övergripande vägarna.

Fakta om väg 821

Vägdelen är ca 200 meter lång och ca 5 meter bred. Hastigheten är 50 km/h. Vägen ansluter till väg 855 och har en lokalt alstrad trafik. Det är ingen genomfartsled och ej heller en övergripande väg i vägsystemet. Årsdygnsmedeltrafiken mättes år 2004 och var då 25 fordon varav 2 lastbilar. Vägen ligger ej inom detaljplanelagt område.