Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

landsväg

Väg 181/183, gång- och cykelväg, Remmenedal–Herrljunga och Bergagärde–Herrljunga

Trafikverket har tagit fram vägplaner för två nya gång- och cykelvägar längs väg 181, Remmenedal–Herrljunga och Bergagärde–Herrljunga. Dessa vägplaner fick laga kraft under mars 2017.

De nya gång- och cykelvägarna längs väg 181 och väg 181/183 ska under 2017–2018 anslutas till gång- och cykelnätet i Herrljunga tätort, som leder in till Herrljunga centrum. Västra Götalandsregionen har gjort en stråkstudie i samarbete med Trafikverket som resulterat i en åtgärdsplan. Syftet är att motverka flaskhalsar, förbättra tillgängligheten och att separera oskyddade trafikanter från biltrafik längs väg 181.

Aktuella sträckor

  • Remmenedal–Herrljunga
  • Bergagärde–Herrljunga

Under sommaren pågår upphandling av entreprenör och vi planerar att börja bygga under september 2017. Under augusti planerar vi att markera ut vägområdet och inventera utpekade fastigheter. När vi har kontrakterat en entreprenör kommer vi att hålla ett möte med berörda om utbyggnaden. Vi planerar att vara klara med utbyggnaden av båda sträckorna till sommaren 2018.