Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

landsväg

Väg 181/183, gång- och cykelväg mellan Remmenedal-Herrljunga och Bergagärde-Herrljunga

Trafikverket har tagit fram vägplaner för två nya gång- och cykelvägar längs väg 181, Remmenedal-Herrljunga och Bergagärde-Herrljunga

Väg 181 och väg 183 söder om Herrljunga ska under 2017-2018 anslutas till gång- och cykelnätet i Herrljunga tätort, som leder in till Herrljunga centrum. Västra Götalandsregionen har gjort en stråkstudie i samarbete med Trafikverket som resulterat i en åtgärdsplan. Syftet är att motverka flaskhalsar, förbättra tillgängligheten och att separera oskyddade trafikanter från biltrafik längs väg 181.

Aktuella sträckor

  • Remmenedal - Herrljunga
  • Bergagärde - Herrljunga

Vägplanerna för gång och cykelväg mellan Remmenedal–Herrljunga och Bergagärde–Herrljunga har vunnit laga kraft 24 mars 2017.