Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

bild på väg

Väg 193, Madängsholm–Tidaholm, ny gång-och cykelväg

Trafikverket planerar att bygga en ny gång- och cykelväg längs väg 193 mellan Madängsholm-Tidaholm. Det ökar trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Den nya gång- och cykelvägen längs väg 193, Tidaholm-Madängsholm, startar vid Nolgårdsgatan och slutar där befintlig cykelväg från Madängsholm ansluter till väg 193. Gång- och cykelvägen byggs på den östra sidan av väg 193.

Syftet med den nya gång- och cykelvägen är att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Det uppnår vi genom att skilja cykelvägen från vägen och att utforma passagen över vägen på trafiksäkert sätt.

Vi planerar att börja arbetet under våren 2017.