Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Spårläggning på Verköbanan i Karlskrona. En del av Järnväg Sydost.

Järnväg sydost

Järnvägen mellan Emmaboda och Karlskrona har byggts om, tre nya mötesspår har byggts på Kust till kustbanan, ett nytt mötesspår på Blekinge kustbana, stationen i Växjö har rustats upp och Verköbanan i Karlskrona.

 

Järnväg Sydost-projektet avslutades i december 2013. Arbetet är klart. Denna sida kommer att släckas ner i augusti 2014.

 

Varför  har vi rustat upp järnvägen? 

Åtgärderna har gjorts för att effektivisera tågtrafiken. Med en ökad kapacitet på järnvägen i region sydost för både gods- och persontrafik har den regionala utvecklingen förstärkts.


Delprojekt

Här kan du läsa om vad som gjorts i de olika delprojekten:

Emmaboda-Karlskrona
Blekinge kustbana
Växjö bangård 
Verköbanan
Åryd
Övriga projekt i sydost 

Bra för miljön

Upprustningen av järnvägen i sydost innebär högre driftsäkerhet, högre säkerhet och ökad komfort. Det gör det ännu mer attraktivt för resenärer att välja tåget framför bil eller buss. Satsningarna gynnar också miljön då varje transport av människor och gods som flyttas över från väg och flyg till järnväg bidrar till att minska klimatpåverkan och att uppfylla de svenska klimatmålen.