Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

en cykel

Väg 140, Gång- och cykelväg i Västergarn och Klintehamn

Gång- och cykelvägar bidrar till en bättre trafiksituation och skapar möjlighet att minska bilberoendet för andra färdsätt.

I dag saknas det en gång- och cykelväg längs väg 140 mellan Västergarn och Klintehamn. Längs den 7 km långa sträckan rör sig många gående och cyklister dagligen och det förekommer en del farliga omkörningar. Antalet bilar, gående och cyklister har dessutom ökat den senaste tiden eftersom det har byggts fler bostäder längs sträckan.Vi vill öka säkerheten för oskyddade trafikanter genom att bygga en ny gång- och cykelväg som är separerad från biltrafiken.

 

Innan vi kan börja bygga behöver vi ta fram en vägplan.Vägplanen var tillgänglig för granskning under hösten 2015. Nu håller vi på att sammanställa och bemöta de yttranden som kommit in. Därefter kommer vi att lämna handlingarna till Länsstyrelsen för ett slutligt yttrande. När Lännstyrelsen har tillstyrkt planen, kan vi lämna den till fastställelseprövning. Det planerar vi kunna göra under våren 2016. När planen vunnit laga kraft kommer vi att handla upp en entreprenör så att vi kan börja bygga den nya gång- och cykelvägen. Byggnationerna kan påbörjas tidigast hösten 2017.