Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

en cykel

Väg 140, Gång- och cykelväg i Västergarn och Klintehamn

Gång- och cykelvägar bidrar till en bättre trafiksituation och skapar möjlighet att minska bilberoendet för andra färdsätt.

I dag saknas det en gång- och cykelväg längs väg 140 mellan Västergarn och Klintehamn. Längs den 7 km långa sträckan rör sig många gående och cyklister dagligen och det förekommer en del farliga omkörningar. Antalet bilar, gående och cyklister har dessutom ökat den senaste tiden eftersom det har byggts fler bostäder längs sträckan.Vi vill öka säkerheten för oskyddade trafikanter genom att bygga en ny gång- och cykelväg som är separerad från biltrafiken.


Vi ställer nu ett förslag till vägplan på följande platser under ordinarie öppettider för respektive verksamhet:

  • Trafikverket, Solna strandväg 98, Solna
  • Trafikverket Visby, Broväg 10, 621 40 Visby 
  • Region Gotland, Visborgsallén 19, 621 81 Visby
  • Klintehamns bibliotek, Donnerska huset, Norra Kustvägen 2B, 623 77 Klintehamn


Granskningsperioden är 29 oktober till 19 november. Sista dagen att lämna synpunkter är 20 november.

Vi kommer att sammanställa alla yttranden som kommit in från den allmänna granskningen, och bemöta dem i ett utlåtande. Därefter kommer vi att be Länsstyrelsen om ett slutligt yttrande och även be dem att tillstyrka planen inför fastställelsen. Vi planerar att lämna in planen för fastställelseprövning under våren 2016. Efter att planen vunnit laga kraft kommer vi att handla upp en entreprenör så att vi kan börja bygga den nya gång- och cykelvägen.