Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Varberg

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg–Hamra

Dubbelspår i tunnel under Varberg är en del i utbyggnaden av Västkustbanan Göteborg–Lund. Avsikten är att skapa ett snabbt, effektivt och miljövänligt transportmedel för människor och gods.

Västkustbanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar. Utbyggnaden till dubbelspår har pågått länge. Omkring 85 procent är utbyggt. När hela banan fått dubbelspår förbättras både bankapacitet och turtäthet för person- och godståg. Tekniskt förbättras hela banans standard. Hastigheten kan höjas, restiden förkortas och tillförlitligheten ökas.

Granskningshandlingarna för järnvägsplaen har varit utställda under våren. Specialister från Trafikverket och Varbergs kommun tog emot allmänheten vid ett flertal tillfällen. 
Utställningen var välbesökt och många ville diskutera projektet. De flesta var positiva men det fanns även kritiska röster. Nu är granskningsfasen avslutad och ett femtiotal synpunkter har inkommit.
Länk till bildsida med bildtexter.
Läs Varbergs kommuns artikel om visningen.
Läs Hallands Nyheters artikel om visningen.