Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Varberg

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg–Hamra

Dubbelspår i tunnel under Varberg är en del i utbyggnaden av Västkustbanan Göteborg–Lund. Avsikten är att skapa ett snabbt, effektivt och miljövänligt transportmedel för människor och gods.

Västkustbanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar. Utbyggnaden till dubbelspår har pågått länge. Omkring 85 procent är klar. När hela banan fått dubbelspår förbättras både bankapacitet och turtäthet för person- och godståg. Tekniskt förbättras hela banans standard vilket möljiggör höjd hastighet, kortare restider och ökad tillförlitlighet.

Granskningshandlingarna för järnvägsplanen ställdes ut i våras. Specialister från Trafikverket och Varbergs kommun tog emot allmänheten vid ett flertal tillfällen. Många kom och ville diskutera projektet. De flesta var positiva men det fanns även kritiska röster. Granskningsfasen är avslutad, ett femtiotal synpunkter har inkommit.
Läs Varbergs kommuns artikel om visningen (extern webbplats)
Läs Hallands Nyheters artikel om visningen (extern webbplats)
Bildsida med bildtexter