Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Säkerhetsinformation

Järnvägen är ett säkert och ett miljövänligt sätt att resa och transportera gods på. Men det finns vissa risker om man inte agerar på rätt sätt. Här informerar vi om några av riskerna för din säkerhets skull.

Järnvägsövergång i rött sken på natten. 

Järnvägsolyckor är oftast mycket allvarliga. Du kan dö, brännskadas svårt eller skadas på annat sätt.

Om du ska korsa järnvägspår så får du enbart göra det vid plankorsningar som är godkända av Trafikverket och det tydligt framgår att allmänheten har tillträde.

Enligt järnvägslagen är det förbjudet att beträda spårområde för obehöriga.

Vår förhoppning är att du ska veta var du inte får vara. Att du ska förstå farorna och hålla dig borta – så att inte du eller någon annan skadas.

Byggarbetsplatser

På byggar­betsplatserna längs den nya järnvägen mellan Kalix och Haparanda förekommer dagligen stora fordon som lastbilar, traktorer, dumprar samt arbete med tung, och ibland farlig, utrustning.  All personal som vistas på byggarbetsplatserna bär varselväst och skyddshjälm som skydd och för att synas. Men en privatperson som inte bär rätt skyddsutrustning är svår att upptäcka för förarna av olika arbetsfordon, och då kan lätt en olycka hända. Därför är det förbjudet att vistas på byggarbetsplatserna.

Spår och banvallar

Visst kan det vara frestande att ta en genväg över spåret, men det är livsfarligt!

  • Tåg kan inte väja. Haparandabanan byggs för tåg som kör i upp till 250 km/tim. Tågets stopp­sträcka är då flera kilometer lång, så det kan inte stanna om ett hinder plötsligt dyker upp på spåret 
  • Moderna tåg som drivs av el är tysta. Snö, regn och vind dämpar eller leder bort ljudet, och gör tågen tystare.
  • Blir du överraskad kan du lätt halka eller fastna i rälsen.

Järnvägsbroar och tunnlar

När järnvägen går på en bro eller i en tun­nel tillkommer ytterligare en allvarlig fara: Du kommer inte tillräckligt långt bort från spåret. Broräcken och tunnelväggar ska­par lätt en dödsfälla där luftdraget från tåget kan suga in dig under vagnarna.

Elledningar

Tågen drivs av elström med en spänning på 16 000 volt! Den spänning som du har hemma är på 230 volt så skillnaden är stor. Den höga spänningen skapar risker som du kanske inte tänkt på: 

  • Du behöver inte ta i ledningen för att bli skadad, det räcker med att du är nära den för att du ska kunna få ström i dig.

Strömmen från ledningen kan överföras till dig på andra sätt:

  • Om du försöker plocka ner något före­mål som fastnat på ledningen med en träpinne eller, ännu värre, med en stång av metall.
  • Om du klättrar upp i en ledningsstolpe. Flera delar av stolpen är strömförande så du behöver inte komma nära led­ningen.

Järnvägsstationer och bangårdar

Dessa platser gömmer en mängd faror för den som är på otillåtna områden:

  • Stillastående tåg kan plötsligt börja röra sig, även om loken inte har någon förare. De kan vara fjärrstyrda eller komma i rullning av misstag.
  • Skulle du klättra upp på en vagn kommer du farligt nära kontaktledningen. Det räcker med att du är nära ledningen för att strömmen ska slå över till dig, och du får 16 000 volt genom kroppen.
  • Du kan plötsligt klämmas fast vid rälsen, då fjärrstyrda växlar läggs om.
  • Skymd sikt, höga ljud och flera parallella spår gör att du har svårt att höra ankom­mande tåg – liksom att bedöma på vilket spår det växlas in. Från att ha varit långt borta kan det plötsligt vara på väg rakt mot dig
.