Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tåg i hög hastighet

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå som ger möjlighet till flera positiva samhällsutvecklingseffekter. För Sverige som helhet och regionen. Just nu pågår ett utredningsarbete för projektets olika delsträckor.

Godstrafiken mellan norra och södra Sverige på järnväg är omfattande – ungefär 60 procent av godstransportarbetet på järnväg sker i norra Sverige. Norrbotniabanan bedöms skapa förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling, ökad konkurrenskraft för näringslivet och positiv regional utveckling som gagnar hela landet.

En överflyttning av transporter till Norrbotniabanan beräknas ge en minskning av koldioxidutsläppen med cirka 80 000 ton per år.

Industrierna som nyttjar järnvägen använder i dag Stambanan genom övre Norrland, en bana som byggdes för 1800-talets behov. Den har stora lutningar, tvära kurvor och låga hastigheter. Den har ett enda spår och är sårbar för störningar, som i olyckliga fall kan förorsaka industrin driftstopp och stora förluster.

Nuläge

Alla järnvägsutredningar är klara. Trafikverket arbetar nu med att ta fram järnvägsplaner för sträckan Umeå–Skellefteå. En byggnation av Norrbotniabanan finns idag inte med i den nationella transportplanen för 2014–2025. Sker förändrade prioriteringar i nationella transportplanen och finansiering beslutas är en byggstart 2018 möjlig. Ytterst är det regering och riksdag som fattar detta beslut.

Järnvägsutredningar

Norrbotniabaneprojektet består av sex järnvägsutredningar. De är Umeå–Robertsfors (JU 110), Robertsfors–Skellefteå–Ostvik (JU 120), Ostvik–länsgränsen (JU 130), Länsgränsen–Piteå (JU 140), Piteå–Södra Gäddvik (JU 150) och Södra Gäddvik–Luleå (JU 160).

Karta över järnvägsutredningar Norrbotniabanan.
Järnvägsutredningar Norrbotniabanan.

 

De positiva effekterna är mycket stora:

  • Transportkostnaderna för godstrafiken kan minska med upp till 30 procent.
  • Restiderna för persontrafik kan halveras.

Norrbotniabanan - för gods och människor

Under rubriken Dokument i vänstermenyn hittar du filmer om Norrbotniabanan