Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Umeå-Robertsfors, JU 110

Trafikverket har beslutat att alternativ Ö2 via Sävar och Bygdeå, ska ligga till grund för den fortsatta planeringen av Norrbotniabanan (ny järnväg Umeå-Luleå).

Alternativ Ö2 bedöms sammantaget uppfylla projektmålen och Norrbotniabanans ändamål bäst. Med alternativ Ö2 undviks ingrepp i ett större sammanhängande område som idag är relativt opåverkat av störningar. En föreslagen dragning av Norrbotniabanan nära väg E4 ger också förutsättningar för en samordnad infrastrukturkorridor, varför en helt ny barriär kan undvikas för bland annat vilt och rennäring. Läs beslutet i slutrapoorten nedan.

Slutrapport JU110 (pdf-fil, 5 MB).

Vald korridor JU110 (pdf-fil, 9 MB).

Kartor och fotografier Järnvägsutredning 110

Karta kvarstående alternativ högupplöst (pdf-fil, 13 MB)
Karta kvarstående alternativ låguplöst (pdf-fil, 804 kB)
Sävar (pdf-fil, 1 MB)
Robertsfors (pdf-fil, 1 MB)

Utställningshandling Järnvägsutredning 110

Framsida (pdf-fil, 199 kB)
Kap 00 (pdf-fil, 93 kB)
Kap 01 (pdf-fil, 385 kB)
Kap 02 (pdf-fil, 209 kB)
Kap 03 (pdf-fil, 11 MB)
Kap 04 (pdf-fil, 5 MB)
Kap 05 (pdf-fil, 668 kB)
Kap 06 (pdf-fil, 375 kB)
Kap 07 (pdf-fil, 736 kB)
Kap 08 (pdf-fil, 7 MB)
Kap 09 (pdf-fil, 61 kB)
Kap 10 (pdf-fil, 1 MB)
Kap 11 (pdf-fil, 1 MB)
Kap 12 (pdf-fil, 297 kB)
Kap 13 (pdf-fil, 155 kB)
Kap 14 (pdf-fil, 87 kB)
Kap 15 (pdf-fil, 954 kB)
Kap 16 (pdf-fil, 167 kB)
Kap 17 bilagor (pdf-fil, 483 kB)
Kap 18 utvikkarta (pdf-fil, 242 kB)
Baksida (pdf-fil, 206 kB)