Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Planering, projekt Norrbotniabanan

Planeringsprocessen: Idéskede, Förstudie, Järnvägsutredning, Tillåtlighetsprövning, Järnvägsplan. Norrbotniabanan befinner sig i skedet järnvägsutredning.

 

Alla järnvägsutredningar är klara. Järnvägsutredningar inom Norrbotniabaneprojektet är Umeå-Robertsfors (JU 110), Robertsfors-Skellefteå-Ostvik (JU 120), Ostvik-länsgränsen (JU 130) och Länsgränsen-Piteå (JU 140), Piteå-Södra Gäddvik (JU 150) samt Södra Gäddvik-Luleå (JU 160).

De färdigställda förstudierna omfattade hela stråket Umeå-Luleå uppdelade på tre förstudier: Umeå-Skellefteå, Skellefteå-Piteå och Piteå-Luleå. I järnvägsutredningarna har sträckan delats in i sex utredningar, se ovan. Läs mer om järnvägsutredningarna under Dokument, där kan du välja den utredning och delsträcka vars material du vill ta del av.