Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 707, Ryssbält–Pålänge, bärighetsåtgärder

Trafikverket vill bygga om vägen på sträckan mellan Ryssbält och Pålänge i Kalix kommun. På så sätt kan vi förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten.

Trafikverket vill att vägen ska få bra bärighet, det vill säga hög hållbarhet året om. Enligt våra planer ska vägen byggas om i befintlig sträckning.

Ökad komfort för alla trafikanter

Idag har vägen allmänt låg standard och tjällyftningar som behöver åtgärdas. På sikt skulle en förbättring av vägen gynna skogsnäringen, jordbruket och övrigt näringsliv. Naturligtvis skulle även boende och fritidshusägare ha god nytta av en bättre och säkrare väg. En ombyggnation skulle således förbättra framkomligheten och komforten för samtliga trafikanter.

Varierade hastigheter

Vägen är i dagsläget 6 till 6,5 meter bred, 10 kilometer lång och saknar vägren. Den skyltade hastigheten är 70 kilometer i timmen mellan byarna och 50 kilometer i timmen inne i byarna. I Ryssbält där det finns ett barndaghem är hastigheten dock 30 kilometer i timmen.  

Fritidshus, villor och gårdar

Längs med hela kuststräckan finns fritidshus. I Ryssbält och Pålänge består bebyggelsen dock mestadels av gårdar och villor som kantar vägen. I Pålänge finns ett aktivt jordbruk.