Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E6, Faunapassager vid Sandsjöbackaområdet, Mölndal–Kungsbacka

Sommaren 2016 påbörjades byggnation av åtgärder som minskar barriären för faunan i landskapet vid Sandsjöbackaområdet i Mölndals och Kungsbackas kommuner. Viltolyckorna bedöms också minska. Se film om projektet längre ned på denna sida.

Pågående arbeten

Pågående arbeten är förberedelser och byggnation av formställning till överbyggnaden. Vi bygger också gjutform för vingmurar och ändskärm för västra stödet samt armerar för överbyggnaden. Vi bedömer att gjutning av överbyggnaden kan ske i mitten/slutet av juni 2017. Tidpunkten för gjutning är beroende av vädret, en för varm väderlek är inte bra vid betonggjutning. Arbetsområdet är avstängt för obehöriga av säkerhetsskäl.

Vår preliminära bedömning i dagsläget är att vi kan bli klara med ekodukten som vi tidigare sagt, under juni 2018.

Händelse vid gjutning av ekoduktens överbyggnad norr om trafikplats Kungsbacka Norra

Se senaste informationen under Frågor och svar, samt även analysen och dess rapport för orsak till händelsen.

I samband med gjutning av överbyggnaden till ekodukten, natten till den 26 januari, vek sig inledningsvis stöttor i formställningen som bär gjutformen. Av säkerhetsskäl avbröts alla arbeten. På grund av eventuell risk för ras och påverkan på den passerande trafiken beslutades även att stänga av trafiken helt förbi byggarbetsplatsen cirka klockan 03.30 mellan trafikplats Kungsbacka Norra och Lindomemotet. Trafiken leddes om via gamla E6 och väg 158.

Trafikverket beslöt att riva delar av bron och innan detta var gjort kunde ingen trafik passera arbetsplatsen. Inga delar av brokonstruktionen rasade, ingen person eller trafikant skadades och vägen skadades inte. Det blev heller ingen påverkan på miljön i området.

Trafikverket, entreprenören och rivningsentreprenören arbetade tillsammans fram en lösning som innebar att man rev så mycket som krävdes av broöverbyggnaden för att säkerställa trafiköppning så snart som möjligt. Tack vare det goda samarbetet kunde trafiköppning ske 12 timmar före prognos. Vägen var helt öppen vid sextiden på fredagsmorgonen 27 januari.

Avslutade arbeten

Trafikverket har rivit hela överbyggnaden av säkerhets- och kvalitetsskäl. Västra brostödet och mittpelarna kunde räddas. Vi använde oss av två metoder när vi rev, den ena innebar att en kran lyfte ner delar av balkarna och den andra innebar att vi använde en hydraulisk hammare som knackade sönder överbyggnaden. Inga avstängningar i trafiken gjordes. Se en bild från rivningsarbetet under Byggbilder

Trafikverkets analys klar

Trafikverket och entreprenören har utrett och samlat fakta gällande händelsen med formställningen och har i stort sett kommit fram till samma bedömda orsak. En analys till varför stöttorna i formställningen vek sig har tagits fram av Trafikverket, se rapport Analys av händelse vid gjutning 26 januari 2017 (pdf-fil, 539 kB öpnnas i nytt fönster).

De beräkningarna som utförts för de laster som formställningen skulle ta upp vid gjutning av ekoduktens överbyggnad hade inte tagit tillräcklig hänsyn till den välvda överbyggnadens form. Detta ledde till att den blöta betongen skapade en ovanligt stor horisontallast som tryckte på så att stöttor började vika sig under brodelens mittparti. Lastfördelningen av den blöta betongen gjorde att lasten ökade på vissa stöttor vilket ledde till att de vek sig. Det blev en dominoeffekt och fler stöttor vek sig under natten. Bron hade ännu inte en helt härdad betongmassa i överbyggnaden och började få en förskjutning mot E6.

Nya beräkningsunderlag för formställningen samt förstärkningar tas fram av entreprenören och kontrolleras innan nya gjutningar påbörjas.

Kostnader

Samtliga faunaåtgärder för projektet omfattar nybyggnation av en större ekodukt norr om trafikplats Kungsbacka Norra vid Sandsjöbackareservatet samt viltstängsling och viltuthopp vid Torrekullamotet, Kålleredsmotet och Lindomemotet på E6. En färist har även byggts vid Äpplekullevägen vid Kålleredsmotet. Den totala kostnaden för samtliga faunaåtgärder (det vill säga ekodukt och faunaåtgärder vid trafikplatserna) inklusive tillhörande produktionskostnader, projektering, marklösen, miljöuppföljning, uppföljning av faunan och viltolyckor samt projektadministration har bedömts till cirka 80 miljoner kronor. Av dessa 80 miljoner ligger ungefär 55-60 miljoner på kostnader för ekodukten inklusive miljöuppföljningskostnader.

Produktionskostnaden på ungefär 55-60 miljoner för Trafikverkets ekodukt bedömer vi är densamma som innan händelsen vid betonggjutningen. Kringkostnader så som analysarbete i samband med gjutningen kan tillkomma, men hur mycket extra det kommer att kosta vet vi inte i dagsläget.

Händelsen med deformationen av stöttorna och rivningen av överbyggnaden hanteras som ett försäkringsärende hos entreprenören och hos dennes anlitade underentreprenörer. Kostnaderna kommer att regleras mellan parterna enligt deras gällande avtal.

Läs mer om projektet under Fördjupning och Frågor och svar.