Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E6, Faunapassager vid Sandsjöbackaområdet, Mölndal–Kungsbacka

Sommaren 2016 påbörjades byggnation av åtgärder som minskar barriären för faunan i landskapet vid Sandsjöbackaområdet i Mölndals och Kungsbackas kommuner. Viltolyckorna bedöms också minska. Se film om projektet längre ned på denna sida.

Pågående arbeten

Ekoduktens västra brohalva har återuppbyggts, och gjutningen för överbyggnaden genomfördes den 14–15 juni 2017. Gjutningen gick utmärkt och planenligt, och arbetet med ekodukten fortsätter nu. Gjutformen och formställningen ska rivas och detta sker under vecka 25-27 (19 juni–9 juli). När detta är klart flyttas trafiken till västra sidan under brohalvan på E6. Det sker under vecka 28 (11-15 juli) 2017. Därefter påbörjar vi arbetet med den östra brohalvan, bland annat med pålning för östra brostödet.

Vi bedömer att ekodukten blir klar enligt tidplan i juni 2018.

Händelse vid gjutning av ekoduktens överbyggnad norr om trafikplats Kungsbacka Norra

Se senaste informationen under Frågor och svar. Där hittar du är även analysen och dess rapport för orsak till händelsen. Du kan även läsa om vad som hände här längre ner på sidan, under Nyheter.

Läs mer om projektet under Fördjupning och Frågor och svar.