Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Maria Magdalena Kyrka

Under Maria Magdalena kyrka

Maria Magdalena, 1600-talskyrkan på Södermalm, vilar på ett tjugo meter djupt sand och gruslager. Det är ett faktum som har bäddat för huvudbry och extraordinära lösningar, eftersom tunneltaket på Citybanan ska byggas rakt igenom detta lager.

Stockholm är en stad med gamla anor och har många kulturhistoriska byggnader. Vi har stora krav på oss att anpassa byggandet av Citybanan så att byggnader inte skadas. Utmaningen vid Maria Magdalena kyrka är att vi delvis saknar bergtäckning under byggnaden och att vi måste driva pendeltågstunneln utan att sand- och gruslagret rör på sig och orsakar sättningar. Det som ska skyddas är bland annat altaret med dess stuckaturer och statyer.

Normalt sett hade frysning av grusmassorna varit en förhållandevis enkel och effektiv metod, men eftersom grundvattennivån under kyrkan är alldeles för låg är detta inte möjligt. Frysning kräver helt enkelt vatten. Istället har vi valt att bit för bit skapa en tillfällig tunnel genom gruslagret. På så sätt kan vi få ett bärande valv som vi kan bygga den riktiga tunneln i.

Bit för bit är melodin

När sprängarna närmar sig Maria Magdalena kyrka drar de ner på takten och kontrollerar noga avståndet i berget mellan tunnelns tak och gruslagret. När det bara återstår 3,5 meter urberg stoppar de sprängningsarbetet och så börjar arbetet med den tillfälliga tunneln.

Genom att från början förstärka gruslagret med betong och långa stålkärnepålar kan vi ta oss fram försiktigt genom berget och gruslagret. Vi spränger bara i detta skede i tunnelns övre halva, resten tar vi när den temporära tunneln är klar. Varje 1,5 meter förstärker vi gruslagret med mer betong och klär tunneln med en stålbåge som följer tunnelns profil. Var tionde meter borrar vi också in ett femtiotal nya stålkärnepålar snett uppåt in i gruslagret. Mellan stålprofilen och gruslagret/berget sprutar vi in armerad betong. På så sätt skapar vi sakta ett valv som gör det möjligt att säkert arbeta vidare med att skapa den permanenta tunneln.

När den tillfälliga tunneln är klar börjar vi spränga loss tunnelns undre del. Därefter är det dags att gjuta tunnelns väggar och tak. Tunneln kläs därför med en gjutform av trä. På så sätt kan vi spruta in betong i mellanrummet och skapa åttio centimeter tjocka betongväggar och -tak.

Skynda långsamt säkrast

Passagen under Maria Magdalena kyrka är bara fyrtio meter lång, en bråkdel av Citybanans totala sträckning på sex kilometer. Fyrtio meter tunnel bygger vi normalt på ett par veckor men här får det gå med snigelfart. Med alla försiktighetsåtgärder tar arbetet drygt ett halvår. Och det är det värt.