Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Lägesrapport från Citybanan mars 2011

Projekt Citybanans arbeten med den sex kilometer långa pendeltågstunneln under Stockholms innerstad fortsätter. Vi hörs, syns och känns nu på flera platser mellan Stockholms södra och Tomteboda.

Längs hela sträckan bygger vi två tunnlar parallellt, en pendeltågstunnel och en serviceoch räddningstunnel. Mellan Riddarholmen och Söder Mälarstrand bygger vi en sänktunnel som ska vila på stora stöd, 4-20 meter under ytan. Från Mariaberget spränger vi oss 600 meter genom berget fram till Högbergsgatan. Därefter gjuter vi en betongtunnel fram till befintliga spår vid Stockholms södra.

Sprängningar som märks

Från och med mars 2011, börjar vi spränga på ytterligare två fronter i pendeltågstunneln. Vi börjar strax söder om Sankt Paulsgatan och driver tunneln norrut och söderut samtidigt. Cirka 40 meter av området under kyrkan består av sand och lera och just där kan vi inte spränga. Där gräver och gjuter vi istället en betongtunnel. Vi räknar med att vara klara under kyrkan till våren 2012. Service- och räddningstunneln beräknas vara framme vid Högbergsgatan till hösten 2011. Där gör sedan den tunneln en stor sväng, se kartan. Vi kommer att spränga i området till våren/sommaren 2012. Anläggningsarbetet på Södermalm beräknas vara helt klart under 2015.

Borrningar i berget under Sankt Paulsgatan.

Borrningar i berget under Sankt Paulsgatan.

Många boende reagerar på att vi borrar och spränger sent om kvällarna. Stockholms stad har gett oss tillstånd för underjordsarbete med borrning och sprängning mellan klockan 07.00 och 22.00 på vardagar. Ovan jord får vi utföra bullrande arbeten fram till klockan 19. Vi utnyttjar de timmar vi har till förfogande så effektivt vi kan för att störa under så kort period som möjligt.

Riddarholmen och Söderström

På södra Riddarholmen är vi klara med de stora pålarna som bildar spontväggen kring den blivande schaktgropen vi ska göra. Under våren börjar vi gräva innanför spontväggen. Gropen bli cirka 26 meter djup, lika djup som ett åttavåningshus är högt. För att klara av att gräva så djupt måste vi förstärka väggarna vartefter vi tar oss ner. Det arbetet pågår under resten av 2011. I gropen ansluter vi sedan sänktunneln. Från mars och fram till hösten gjuter och spränger vi under vattnet i Söderström för den blivande tunneln.

Arbeten på Riddarholmen

Arbeten på Riddarholmen.

Söder Mälarstrand

Där södra delen av sänktunneln ska ansluta till berget pågår nu samma förstärkningsarbeten som på Riddarholmen. Vi räknar med att vara klara med spontningen i mars. Under våren borrar vi stag och tätar berget kring sponten. Till hösten börjar vi gräva och förstärka för den stora schaktgropen. Arbetet beräknas pågå hela 2011. Från Söder Mälarstrand ser man nu två av de tre tunnelelement som ska bli sänktunneln i Söderström. I de stora stålskalen gjuter vi tunneln. Till sommaren kommer den tredje tunneldelen som också ska färdigställas på plats vid Söder Mälarstrand.

Gjutningar av sänktunnelelement i Söderström.

Gjutningar av sänktunnelelement i Söderström.

Mariagårdstäppan och Fatbursparken

Pendeltågstunneln kommer fram under husen på Högbergsgatan vid Mariagårdstäppan. Men mellan Högbergsgatan och station Stockholms södra kan vi inte spränga då det inte är berg där. Där bygger vi istället en betongtunnel ovanifrån. Innan det arbetet börjar måste vi grundförstärka fastigheterna och beräknar vara klara med det i slutet av 2011. Vi gräver sedan ut ett område vid Mariagårdstäppan som blir cirka 15 meter djupt. Under våren återställer vi Högbergsgatan. Björngårdsgatan är avstängd för genomfartstrafik fram till början av 2012 och på Fatbursgatan gör vi nu ledningsomläggningar. När vi är klara med tunnlarna överdäckar vi de befintliga spåren i parkområdet. Efter det anlägger Stockholms stad en sammanhängande park av Mariagårdstäppan och Fatbursparken.

Telefonförvarning inför sprängning

Du som bor upp till 150 meter från tunneln kan anmäla dig till vår telefontjänst. Tjänsten innebär att du blir uppringd och får ett meddelande uppläst om att sprängning sker i närområdet om cirka 30 minuter. När sprängningar inte längre förekommer i ditt närområde upphör samtalen automatiskt. Ring 08-762 40 40 om du vill anmäla dig till tjänsten.