Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikverket planerar Tvärförbindelse Södertörn

Trafikverket ska planera för byggstart för Tvärförbindelse Södertörn, 20 kilometer ny sträckning av väg 259 från E4/E20 vid Skärholmen/Kungens kurva till väg 73 vid Haninge centrum. Vägen finns med i nationell plan för transportsystemet 2014-2025.

Trafiken på Södertörn består till stor del av tunga godstransporter. Vägarna är inte anpassade för det, och det gör att trafiksäkerheten och framkomligheten har brister.

Därför har Trafikverket fått i uppdrag att planera för en helt ny väg i öst-västlig riktining. Vi har tydliga mål med och förutsättningar för vårt arbete, och om det kan du läsa mer på övriga sidor på den här webbplatsen.

En ny väg kommer att ge helt nya möjligheter för arbetspendling med kollektivtrafik, och även med cykel eftersom vi ska bygga ett regionalt cykelstråk.

Nu håller vi på att undersöka tre alternativa korridorer för vägens sträckning. Nästa steg är att presentera resultatet av undersökningarna under en samrådsperiod i höst.

Vi behöver din hjälp att planera Tvärförbindelse Södertörn.  Fyll i enkäten och lämna dina synpunkter på de tre alternativa korridorer vi tagit fram.