Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Planering Skutskär-Furuvik

Järnvägsplan

För närvarande är projektet i slutfasen på järnvägsplaneprocessen. Järnvägsplanen är det sista skedet i Trafikverkets planeringsprocess. När järnvägsplanen är godkänd kan spaden sättas i jorden och ett järnvägsbygge kan påbörjas.

Det valda utredningsalternativet detaljstuderas

I järnvägsplanen bearbetas det valda alternativet UA 1 (se karta om utredningsalternativ) för att utforma järnvägsanläggningen i detalj. Under arbetet med järnvägsplanen fortsätter samrådsprocessen med berörda fastighetsägare, kommuner, länsstyrelser, samt andra som kan vara intresserade av projektet.

Fördjupade studier

I järnvägsplansskedet studeras bland annat spårgeometri, förbindelsespår, vattenpassager, geoteknik, buller och vibrationer, landsskapsanpassning och väglösningar med mera.