Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E45/Storgatan, Dorotea, Västerbottens län.

E45, Storgatan i Dorotea, tätortsupprustning

Trafikverket planerar för en upprustning av väg E45 genom Dorotea, för att skapa en attraktiv tätort med ökad trafiksäkerhet, ökad tillgänglighet och en trygg miljö för oskyddade trafikanter.

Arbetet omfattar framtagande av vägplan och bygghandling. Området sträcker sig från Snickerigatan i öst till kyrkogården i väst samt korsningen med väg 1052, där en gång- och cykelbana ska anläggas längs E45 genom Dorotea tätort. Den totala sträckan är 2,5 kilometer lång.

Målen med projektet
Syftet med projektet är att skapa en miljö- och säkerhetsupprustad genomfart genom Dorotea tätort. Detta kan bidra till en trivsammare tätortsmiljö och ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter i samband med anläggandet av en gång- och cykelbana.

Inbjudan till informationsmöte
 Vi arbetar med en bygghandling för att anlägga en gång- och cykelväg längs väg E45 mellan korsning E45 och väg 1052 och E45 och Snickerivägen/Järnvägsgatan i Dorotea. I projektet ingår att, i samarbete med Dorotea kommun, ta fram förslag till ny utformning av torget i Dorotea. Vi bjuder in fastighetsägare och övriga intresserade till informationsmöte. Hjärtligt välkommen!

Tid: Torsdagen den 11 februari 2016, klockan 18.00-20.00
Plats: Medborgarhuset, Byvägen 5, Dorotea

Material och synpunkter
Mellan den 12 februari 2016 och den 25 februari 2016 finns information på denna hemsida, under "dokument".

Annons med information om hur du lämnar synpunkter, kontaktinformation, med mera. (Pdf-fil 23 kB, öppnas i nytt fönster)