Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Spår utlagd i Mörtsals mötesstation vid Höga kusten bron

Om projektet Ådalsbanan

Projekt Ådalsbanan är ett av Sveriges största järnvägsprojekt och omfattar investeringar på 6,6 miljarder längs en sträcka av 13 mil mellan Sundsvall och anslutningen till Botniabanan norr om Nyland.

Ådalsbanan invigd

Ådalsbanan har öppnat för trafik och invigdes den 14 september med premiärtåg och en ceremoni vid resecentrum i Härnösand. Tretton mil ny och upprustad järnväg bildar en länk mellan Ostkustbanan och Botniabanan och ger nya trafikmöjligheter längs Norrlandskusten.

Första nattåget rullade på nya Ådalsbanan den 4 juli 2012 medan regiontrafiken med Botniatåg startade 1 augusti. Regiontrafiken är starten på en ny era med fler tåg, kortare restider och regional utveckling. Trafiköppningen innebär även att resterande två tredjedelar av Botniabanan, som inte haft någon trafik sedan färdigställandet 2010, nu öppnar helt. Person- och godstrafiken på Ådalsbanan började gå som planerat och kommer att öka successivt under hösten och vintern.

Fler tåg

I Trafikverkets trafikplan för 2013 kommer sex snabbtåg att trafikera Umeå-Stockholm dagligen från december med. Restiden blir strax under 6,5 timmar. Därutöver nattåg samt regiontågen med 8-9 dubbelturer Umeå-Sundsvall och successivt ökad godstrafik.I framtiden beräknas 50 till 60 tåg trafikera Ådalsbanan per dygn. De flesta av dessa blir persontåg.

Tre mil ny järnväg

Ådalsbanan har fått tre mil ny järnväg mellan Härnösand och Veda (ca 21 km) samt mellan Bollstabruk och anslutningen till Botniabanan norr om Nyland (ca 8 km). Ådalsbanan får åtta nya tunnlar med en sammanlagd längd på ca 14 km. Tillsammans utgör de nya banorna 30 mil ny eller delvis ny järnväg, något som saknar motstycke i Sverige på många decennier.

Nya resecentrum

I Härnösand och Kramfors har nya resecentrum ersatt de tidigare stationerna. Även Timrå station har byggts om. Dessutom har en enklare station för av- och påstigning byggts vid Kramfors och Sollefteås gemensamma flygplats, Höga Kusten Airport. I Sundsvalls stationshus, som är byggnadsminne, finns väntsal med toaletter, biljettautomater m.m.

Stora utmaningar

Arbetena med Ådalsbanan påbörjades 1998. Själva bygget har pågått sedan 2003. Tidplanen för projektet har varit tuff och de tekniska utmaningarna många och stora. Trots lovande tester inför trafikstarten flaggas för en beredskap för justeringar, efterarbeten och oförutsedda inkörningsproblem. Som emellanåt kan orsaka förseningar.